Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProces sumaryczny w sądownictwie gdańskim
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer T. 1
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 1997
Strony: 37-48
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa