Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUstrój sądów gdańskich (do 1793 roku)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer T. 1
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Gdańsk 1997
Strony: 7-36
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa