Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPostępowanie zapobiegawcze w prawie gdańskim
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne
Numer T. 48, z. 1-2
[autor:] T. Maciejewski
Miasto: Poznań 1996
Strony: 239-252
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa