Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDziałalność administracji publicznej w świetle zasad prawa ochrony przyrody
[w:] Administracja publiczna - człowiek, a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno - prawne
[red:]  M. Górski, M. Niedziołka, R. Stec, D. Strus
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-264-0660-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska