Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNowe instrumenty administracyjnoprawne w ochronie środowiska
[w:] Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska
[red:]  A. Haładyj, M. Rudnicki, K. Sobieraj
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean,M. Nyka
Miasto: Lublin 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska