Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOdpowiedzialność prawna w konwencji klimatycznej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego
Numer tom XXV
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska