Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKompensacja szkód wyrządzonych w środowisku na przykładzie zmian klimatu
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXVI
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska