Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzesłanki ingerencji państwa w sferę gospodarki
[w:] Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego
[red:]  H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Warszawa 2011
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska