Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZabezpieczenie społeczne dla osób starszych w świetle książki Simone de Beanvoir "Starość"
[w:] Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu
[red:] J. Stelina, M. Seweryński
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska