Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułParki narodowe w prawnym systemie ochrony przyrody
[w:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne
[red:]  M. Górski
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska