Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHistoria prawa ochrony środowiska: od ochrony przyrody do ochrony klimatu
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze, W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu, Księga jubileuszowa profesor Andrzeja Sylwestrzaka
Numer tom XXVII
[red:] D. Szpoper
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska