Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawnośrodowiskowe uwarunkowania wydobywania gazu łupkowego w Polsce
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXVIII
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska