Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – ocena regulacji prawnej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXVIII
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska