Publikacja typu: Recenzje publikowane
Tytułrecenzja artykułu Adrianny Miler
Opis recenzowanej pozycji: „Limited Use Area as a Legal Instrument of Enviromental Protection
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Silesian Journal of Legal Studeis, Uniwersity of Silesia
Nr: .
Miasto: Katowice 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska