Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: Artykuł do tomu Studia Prawnicze KUL, Lublin 2011, 3-4 (47-48) KUL, Lublin 2011
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska