Publikacja typu: Referaty
TytułPrzesłanki ingerencji państwa w sferę gospodarki
Na konferencji: Konferencja – Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego i Bankowego
[autor:] A. Powałowski
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska