Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPartycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
[autor:] A. Bochentyn,M. Brzeski,J. Szlachetko,K. Ważny
Miasto: Katowice, 14-15 marca 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego