Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2/2012
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy