Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZasady koncesjonowania w prawie polskim na przykładzie gazu łupkowego
[w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną
[red:]  P. Suwaj, J. Zimmermann
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 2013
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska