Publikacja typu: Hasła
TytułPrzekształcenie w spółkę handlową
[w:] Leksykon spółek handlowych. 100 podstawowych pojęć
[autor:] B. Gliniecki
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego