Publikacja typu: Referaty
TytułRestorative Justice in Poland
Na konferencji: Restorative Justice and Mediation in penal Matters in Europe
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Referat pt. Restorative Justice in Poland, na konferencji naukowej Restorative Justice and Mediation in penal Matters in Europe, Greifswald, Niemcy, 2012.