Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułII Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów
[autor:] M. Flis-Świeczkowska,T. Snarski
Miasto: Poznań 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniach od 10 do 11 kwietnia mgr Marta Flis-Świeczkowska z Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz mgr Tomasz Snarski z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej uczestniczyli w II Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów w Poznaniu. Tematem zjazdu była zasada nullum crimen sine lege.