Publikacja typu: Referaty
TytułInstytucjonalna konstrukcja Europejskiego Nadzoru Bankowego i Unii Bankowej
Na konferencji: II Bałtycka Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego; Gdańsk-Nynashamn-Sztokholm 19-22 kwietnia 2013 r.
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego oraz Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu badawczego pt. „Prawo Finansowe Wobec Wyzwań XXI wieku.