Publikacja typu: Varia
TytułUstawy deweloperskiej problemy wieku dziecięcego, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 24 kwietnia 2013 r., nr 80 (3470), s. D6
[autor:] B. Gliniecki
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego