Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułIn vitro jako legislacyjny hard case
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XXIX
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 153 - 170
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa