Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrzewóz pasażerów
[w:] Kodeks morski. Komentarz
[red:] D. Pyć,I. Zużewicz - Wiewiórowska
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Wydawnictwo: System Informacji Prawnej LEX
Miasto: Warszawa 2012
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego