Publikacja typu: Hasła
TytułWycieczka morska
[w:] Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć
[red:] D. Pyć,I. Zużewicz - Wiewiórowska
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2013
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego