Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOgólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Polska polityka morska w kierunku zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej
[autor:] I. Zużewicz - Wiewiórowska
Miasto: Gdańsk 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Morskiego