Publikacja typu: Referaty
TytułKorytarz ekologiczny jako instrument prawnej ochrony ciągłości ekologicznej
Na konferencji: Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych w zarządzaniu zasobami środowiska w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk
[autor:] D. Pyć
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego