Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOcena możwliwości i podstaw prawnych ochrony korytarzy ekologicznych jako elementu zachowania ciągłości struktury przyrodniczej regionu i składowej ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa
Dotyczy: ochrony środowiska i zasobów przyrody
Dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
[autor:] D. Pyć
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego