Publikacja typu: Referaty
TytułAktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym
Na konferencji: LV. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Toruń 16-18.05.2013
[autor:] A. Rytel-Warzocha,P. Uziębło
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych