Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
[w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221
[red:]  M. Królikowski, R. Zawłocki
[autor:] P. Petasz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 980
ISBN: 978-83-255-4565-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii