Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułPrzestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
[w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316
[red:]  M. Królikowski, R. Zawłocki
[autor:] W. Zalewski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 1015
ISBN: 978-83-255-5088-2
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii