Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZakaz dyskryminacji ze względu na wiek jako ogólna zasada prawa unijnego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-555/07 Kücükdeveci
[autor:] M. Lewandowicz
Miasto: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa