Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKarta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym
[autor:] M. Lewandowicz
Miasto: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Historii Prawa