Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwag kilka o kontratypie ryzyka sportowego
Nazwa czasopisma Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku
Numer XXII
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii