Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKilka uwag na temat przesłanek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia - de lege lata i de lege ferenda
[w:] Z problematyki funkcji procesu karnego. Redakcja naukowa Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski
[autor:] P. Rogoziński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 45-54
ISBN: 978-83-264-4123-3
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki