Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPostępowanie dowodowe na rozprawie apelacyjnej w sprawach karnych.
Nazwa czasopisma Studia Prawnicze INP PAN
Numer I
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Warszawa 2010
Strony: ss.145
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki