Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNowe tendencje w zakresie regulacji dostępu do świadczeń ochrony zdrowia - aspekty publicznoprawne
[w:] Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce
[red:]  K. Bolt, D. Michalska-Sienawiska, B. Węgrzynowski
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Gdynia 2013
ISBN: 978-83-904267-3-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska