Publikacja typu: Hasła
TytułSolidarność zawodowa
[w:] Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] S. Sykuna, P. Skuczyński
[autor:] S. Sykuna
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2013
ISBN: 978-83-255-4569-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa