Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
Tytuł]awność zewnętrzna posiedzeń sądowvch
Wyrok: Ltchrrala 7 sędziów SN z dnia 28 marca 2012 t.,I KZP 26/11
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2013, nr 1, s. 71-80
[autor:] P. Rogoziński
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki