Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKilka uwag o stosowaniu art. 440 k.p.k. w toku rozpoznawania zażaleń na postanowienia i zarządzenia
[w:] IUDICIUM ET SCIENTIA Księga Jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. red. A. Taracha, A. Przyborowska-Klimczak
[autor:] P. Rogoziński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - LEX
Miasto: Warszawa 2011
ISBN: 978-83-264-1626-2
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki