Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUdział w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa „Wydziały Prawa we współczesnej rzeczywistości”
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Poznań 5-7 września 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego