Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Planowanie inwestycji celu publicznego – stan obecny oraz proponowane kierunki zmian”
Na konferencji: Prawo Inwestycji Budowlanych Dziś i Jutro, , Warszawa Szkoła Główna Handlowa 18 kwietnia
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego