Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułUnity of Research and Teaching
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: European Law Faculties Association, Uniwersytet w Münster, 14-16 marca 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego