Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie założeń projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz o zmianie niektórych ustaw, (współautorstwo: M. Bojarski, D.R. Kijowski)
Dotyczy: RL-0303-1/13,
Dla: ,
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego