Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułProjekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, (współautorstwo D. R. Kijowski)
Dotyczy: RL-0303-20/12
Dla: ,
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego