Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOcena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Piotra Zapadki pt.: Usługi bankowości inwestycyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 361
Dotyczy: Oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Piotra Zapadki
Dla:  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego