Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOcena dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic w związku z wnioskiem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych i powołaniem na recenzenta w tymże postępowaniu przez uchwałę Rady z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Dotyczy: Oceny dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic
Dla: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego