Publikacja typu: Referaty
TytułRola prawodawcy krajowego w świetle procesu integracji europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
Na konferencji: Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu – europeizacja konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń, 14-15 października 2012 r.
[autor:] P. Uziębło
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych